Valsestol 1


Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Møllebruk - Kontorer -, Valsestol