Selfangst 2


Jørgen Brunchorst; Clinton Hart Merriam; Yves Delage; Ludwig Staby

Naturen. Nr. 5, Mai 1892, 16de. Aargang

Zoologi, Fysiologi, Selfangst

Clinton Hart Merriam

Sælfangsten i Behringshavet.

Selfangst