Hovedprotokoll 2


Det dramatiske Selskabs Hovedprotokol (Forhandlingsprotokol). 1794 - 1828.

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll, Theater, Hovedprotokoll

Det dramatiske Selskabs Hovedprotokol (Forhandlingsprotokol). 1828 - 1842.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll, Theater, Hovedprotokoll