Slekt 8


Olaf Olafsen

Kvalvik Slegten

Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Olaf Olafsen

Utne Slegten

Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Anton Mohr Wiesener

Oplysninger om Slekten Fasmer i Bergen i 1600 og 1700 aarene. Samlet av A.M. Wiesener 1934.

1700-tallet, Biografi, 1600-tallet, Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Anton Mohr Wiesener

Greve-slekten. Oplysninger om Slegten Greve i Bergen

1800-tallet, Biografi, 1700-tallet, Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Anton Mohr Wiesener

Slegten Kroepelien av A.W. Wiesener, 1942.

Biografi, Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Anton Mohr Wiesener

Stamtavle over 1) Ritzerou (En bergensk Haandværkerslegt) 2) Brunchorst. Utarbeidet 1935 av A.M. Wiesener.

Biografi, Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Anton Mohr Wiesener

Slegten Vahl's ældre led.

Biografi, Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt

Anton Mohr Wiesener

Bergenske slegter. von Wida. Fasmer

Biografi, Slektshistorie, Slektsgranskning, Slekt