Eiendomstransaksjon 9


Diplom datert 1436, 21. mars, Ullensvang (Hordaland).

1436-03-21

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet, Lagmenn

Referanse til diplom datert (1440-1450) (Ryfylke)

Jordbruk, Ødegård, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet

Diplom datert 1460, uten dag. Kvinnherad (Hordaland)

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet

Diplom datert 1475, 16. april. Aurland (Oppdal)

1475-04-16

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet, Laupsleie

Diplom datert 1476, (trolig 25. januar). Uten sted

1476-01-25

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet, Pant, Pantebrev

Avskrift av diplom datert 1507, 13. september. Bergen

1507-09-13

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Jordegods, Eiendomstransaksjon

Diplom datert 1512, 25. mars. Valle, Aust Agder

1512-03-25

Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomstransaksjon

Diplom datert 1566, 8. september. Bu (Ullensvang, Hordaland)

1566-09-08

1500-tallet, Diplomer, Eiendomstransaksjon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Salgskontrakt, salg av gravhaug

1847

1800-tallet, Reiseskildring, Eiendomstransaksjon, Salg av eiendom, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal, Gidskeøe