Kirkegård 16


Instrux for overgraveren ved Bergens kommunale begravelsesplads paa Møllendal

1800-tallet, Instruks, Møllendal gravplass, Gravplasser, Kirkegård

Erik Olsen

Trondhjems Domkirke

Arkitektur og byggeskikk, Domkirke, Kirkegård, Kirkespir

Erik Olsen

Trondhjems Domkirke

Arkitektur og byggeskikk, Domkirke, Kirkegård, Steinbrudd

Erik Olsen

Trondhjems Domkirke

Arkitektur og byggeskikk, Domkirke, Kirkegård, Kirkespir

Erik Olsen

Snaasen Kirke

Kirke, Kirkegård, Kirkespir

Elisabeth Beyer

Kirken i Vaagaa

Kirkegård

Atelier KK

[Gravstein til Lauritz Johannessen 1847-1921]

Gravplass, Blomster, Kirkegård, Grav, Gravstein

Atelier KK

Herdla Kirke

Kirke, Kirkegård, Gravstein

Atelier K. Knudsen

Sogn - Fjærland Kirke

Kirke, Kirkegård

Anthon Mohr Wiesner

Ligstener paa Assistents Kirkegaard. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Kirkegård, Personnavn, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Ligstener paa St. Jacobs Kirkegaard og Domkirkegaarden. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Bergen, Kirkegård, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Ligstener paa Fredens Bolig. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Bergen, Kirkegård, Personnavn, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Ligstener paa Korskirkens Kirkegaard. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Bergen, Kirkegård, Personnavn, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Ligstener paa Nykirkens Kirkegaard. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Bergen, Kirkegård, Personnavn, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Ligstener paa St. Mariæ Kirkegaard. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Bergen, Kirkegård, Personnavn, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Olai Schumann Olsen

[Kirke]

Kirke, Kirkegård, Gravstein, Steingjerde