Domkapitel 3


1651, 4. februar Stavanger grunnbrev

1651-02-04

Grunn, Grunnbrev, Kirke, Domkapitel

1649, 22. september Bergen grunnbrev

1649-09-22

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Sekretær, Domkapitel, Lektor ; (teologi)

1655, 23. april Bergen målebrev

1655-04-23

Betaling, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Kjøp ; (grunn), Oppmåling, Domkapitel