Tømmerfløter 10


Lauritz Johan Bekker Larsen

Tømmerfløting. "Tømmer som nattens Løp har samlet sig op foran Broen. Da denne er truet maa Fløterne ut Søndag Formiddag for at fjerne Stokkene."

1913-06-15

Arbeider, Tømmer, Elv, Tømmerfløting, Tømmerfløter

Lauritz Johan Bekker Larsen

Tømmerfløting. "Tømmer som i nattens Løp har samlet sig op foran Broen. Da denne er truet maa Fløterne ut Søndag Formiddag for at fjerne Stokkene."

1913-06-15

Tømmer, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bro, Trebro, Elv, Tømmerfløting, Tømmerfløter

Lauritz Johan Bekker Larsen

Tømmerfløting. "Tømmer som nattens Løp har samlet sig op foran Broen. Da denne er truet maa Fløterne ut Søndag Formiddag for at fjerne Stokkene."

1913-06-15

Tømmer, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bro, Trebro, Elv, Tømmerfløting, Tømmerfløter

Astrid Monssen

1925. Nedover Skiensfjorden.

Tømmer, Motorbåt, Tømmerfløting, Kyst, Tømmerfløter

Enoch Djupdræt

[Tømmer]

Tømmer, Elv, Skogbruk, Tømmerfløting, Tømmerfløter

Enoch Djupdræt

Tømmerfløtning, Prestefoss, Gjerstad.

Foss, Elv, Tømmerfløting, Tømmerfløter

Jacob Blaauw Kooter

[Tømmerfløting]

Tømmer, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Tømmerfløting, Tømmerfløter

Jacob Blaauw Kooter

[Tømmerfløting]

Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Sampan, Tømmerfløting, Tømmerfløter

Knud Knudsen

Parti af Hønefos

By- og småsteder, Jernbane, Bro, Elv, Tømmerfløter

Knud Knudsen

Parti af Tørrisdalelven ved Kristiansand

Robåt, Elv, Tømmerfløting, Tømmerfløter