Grundebøker 1

Samlinger knyttet til Grundebøker

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0601
  • ubb-ms-0849
  • ubb-ms-0894-C
  • ubb-ms-0908-a
  • ubb-ms-0914

Ukjent

Grundebog over alle Grunder i Bergen med forklaring hos de som Nogen sig for Odel og Eye eller Pro Officio tilholder de Øvrige følger Manufactur Huuset Efter hans kongelig Mayest’s Allernaadigste Brev.

1700-tallet, Bergen, 1600-tallet, Topografi, Jordebøker, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Grunnbok, Manufacturhuset i Bergen, Grundebøker