Taffel 1


Gustaf Lewenhaupt

Øverste Kammerherre for Kongen underretter Christian Magnus Falsen at Stortings deputasjon sin taffel er i Kronprinsens Sal.

1823-06-18

1800-tallet, Innbydelse, Taffel