Bergens museum vedk. 11

Samlinger knyttet til Bergens museum vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0074
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0194
 • ubb-ms-0196
 • ubb-ms-0205
 • ubb-ms-0208
 • ubb-ms-0229
 • ubb-ms-0241
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0280
 • ubb-ms-0295
 • ubb-ms-0358
 • ubb-ms-0363
 • ubb-ms-0420
 • ubb-ms-0434
 • ubb-ms-0435
 • ubb-ms-0479
 • ubb-ms-0502
 • ubb-ms-0507
 • ubb-ms-0510
 • ubb-ms-0523
 • ubb-ms-0535
 • ubb-ms-0599
 • ubb-ms-0614
 • ubb-ms-0642
 • ubb-ms-0698
 • ubb-ms-0704
 • ubb-ms-0713
 • ubb-ms-0734
 • ubb-ms-0735
 • ubb-ms-0736
 • ubb-ms-0777-N
 • ubb-ms-0777-O
 • ubb-ms-0778
 • ubb-ms-0779
 • ubb-ms-0853
 • ubb-ms-0865
 • ubb-ms-0877
 • ubb-ms-0885
 • ubb-ms-0924
 • ubb-ms-0960
 • ubb-ms-1876

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Lover, Zoologi, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Kirker, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, St. Mariæ kirke i Bergen vedk., Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprocesser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen vedk., Bergens museum vedk., Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse dokumenter vedrørende Bergens museum]

Arkeologi, Brev, Antikvariske tegninger, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Oldsak.katalog i Berg. Museum, Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab)

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Topografi, Kirker, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum 1833-1846]

Brev, Bergen vedk, Bergens museum vedk., Urda vedk.

W. F. K. Christie: Antegnelser - væsentlig Antikvariske.

Arkeologi, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Bergens museum vedk.

[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum]

Religion, Kirker, Gulatings lagmenn, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Bergens museum vedk., Klostre vedk, Urda vedk., Bergens og Gulatings lagmænd, Justedalens kirke og kald ang., Register til Urda

[W. F. K. Christie: diverse dokumenter]

Arkeologi, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Bergens museum vedk.

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Zoologi, Arkeologi, Brev, Historie, Religion, Topografi, Kirker, Diplomer, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab), Klostre vedk, Sprogstudier, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Guldfund i Raade, Indsættelse paa tugthuset 1775, Navne (bemerkninger om) i det norske sprog, Byzantisk maleri i B. M., Sødyr, ved Norges kyster, Ordsprog, Guldfund paa Eeg, Runealfabet vedk., Stiftelser i Bergen, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Legater i Bergen 1816, Museum i Bergen (Hensigtsmæssigheten av oprettelse der). Av W. F. K. Christie, Tyveri og tyve, Redskaper til at slukke ildebrand m. m., Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Dr. Jørgen Brunchorst: Utkast til ”en kortfattet Ve iledning for de Besøgende i Bergens Museums Naturhistoriske Samlinger”.

1800-tallet, Norge, 1900-tallet, Bergens Museum, Bergen vedk, Bergens museum vedk., Hordaland, Veiviser i Bergens museum, 203 – do. i den naturhist. Saml.

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

Brev, Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Bergens museum vedk., Husholdningskvitteringer

[Korrespondanse fra og til stiftsamtmann W. F. K. Christie]

Brev, Bergens museum vedk.