Brigademusikken 14


Ukjent

[Brigademusikken passerer Børsen, Vågsallmenningen.]

Bank, Trikkeskinner, Børs, Musikkorps, Yrkesklær, Brigademusikken

C.A. Erichsen

Brigademusikken

Musikkorps, Uniformslue, Brigademusikken, Korpsuniform, Fanejunker

Ukjent

Foran Hotel Norge 1916

Militæruniform, By- og småsteder, Musikkorps, Brigademusikkorps, Brigademusikken

Ukjent

[Brigademusikken]

Militæruniform, Musikkinstrument, Musikkorps, Brigademusikkorps, Brigademusikken

Ukjent

[Brigademusikken]

Militæruniform, Musikkinstrument, Musikkorps, Brigademusikkorps, Brigademusikken

Ukjent

[Brigademusikken]

Militæruniform, Musikkinstrument, Musikkorps, Brigademusikkorps, Brigademusikken

C.A. Erichsen

Brigademusikken kommer: Bergen

Militæruniform, Postkort, By- og småsteder, Musikkorps, Trikk, Brigademusikkorps, Brigademusikken

Mittet & Co.

Bergen. Olaf Kyrres Gade.

Militæruniform, Postkort, By- og småsteder, Musikkorps, Brigademusikkorps, Brigademusikken

[Divisjonsmusikken på Torget ca.1905]

Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Brigademusikkorps, Brigademusikken

Ukjent

[Brigademusikken]

Militæruniform, Musikkinstrument, Gruppeportrett, Musiker, Musikkorps, Brigademusikken

Oscar Hansen

[Brigademusikken 1864]

Forsvaret, Militæruniform, Musiker, Tromme, Musikkorps, Brigademusikken, Trompet

Oscar Hansen

[Brigademusikken 1896]

Militæruniform, Musikkinstrument, Musiker, Tromme, Klarinett, Musikkorps, Hjelm, Brigademusikken, Trompet

Oscar Hansen

Bergens Brigade musikkorps 1899

Militæruniform, By- og småsteder, Folkemengde, Trikkeskinner, Musikkorps, Brigademusikken, Musikant

Atelier KK

[Militært arrangement i Bergen]

Militæruniform, Soldat, Mann, Brigademusikken