Krigserindring 1

Samlinger knyttet til Krigserindring

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1661

Erich. Ludendorff

General Ludendorff's Krigserindringer 1914-1918

Første verdenskrig, Militærhistorie, Erindringer, Krigshistorie, Krigserindring