Oppfinnelser 2


Fridtjof Nansen; Jørgen Brunchorst; George Romanes

Naturen. Nr. 8, August 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Insekter, Polarekspedisjon, Polarforskning, Teknologi, Fiske, Oppfinnelser

Ukjent

Grafofonen.

Teknologi, Oppfinnelser