Bagasje 4


Ukjent

Sognefjord. Brygger 1903

Kvinne, Brygge, Turist, Turisme, Kaianlegg, Reisekiste, Bagasje

[Nessebybilder ark 12]

Skip, Fotoalbum, Bygninger, Kirke, Havn, Tegning, Mann, Kanon, Husflid og kunsthåndverk, Skipssalong, Bagasje

K. Knudsen & Co.

[Drosje med gasstank på taket]

Drosje, Personbil, Bagasje

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Livet på kaien]

Passasjer, Brygge, Kaianlegg, Sjøbod, Fjordabåt, Reisekiste, Bagasje