Bagasje 5


Ukjent

Sognefjord. Brygger 1903

Kvinne, Brygge, Turist, Turisme, Kaianlegg, Reisekiste, Bagasje

[Nessebybilder ark 12]

Skip, Fotoalbum, Bygninger, Kirke, Tegning, Havn, Kanon, Mann, Husflid og kunsthåndverk, Skipssalong, Bagasje

Finn Tollefsen

Chilenske flyktninger

1973-11-21

Kvinne, Barn, Jernbanestasjon, Flyktning, Mann, 35 mm, Pressefotografi, Bagasje

K. Knudsen & Co

[Drosje med gasstank på taket]

Personbil, Drosje, Bagasje

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Livet på kaien]

Passasjer, Brygge, Kaianlegg, Sjøbod, Fjordabåt, Reisekiste, Bagasje