Prestehistorie 2

Samlinger knyttet til Prestehistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-0159
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0185
  • ubb-ms-0216

Ærendlevs og Olsdrops Præste-Krønike fra 1415 til 1668, ved Jacob Clausen.

Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Prester, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, 1400-tallet, Prestekrønike, Krønike, Prestehistorie

Akerøens Prester i 16-tallet.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Kirkehistorie, Genealogi, Prestehistorie, Akerøens prester