Apostelkirken i Bergen 4


Brev fra Hans Mossin  til Hildbr. Meyer om Apostelkirken i Bergen

1765-12-21

1700-tallet, Bergen, Norge, Historie, Kirkehistorie, 1760-årene, Apostelkirken i Bergen

Brev fra Hildbr. Meyer til Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen

1766-01-27

1700-tallet, Bergen, Norge, Historie, Kirkehistorie, 1760-årene, Apostelkirken i Bergen

[Messedage]. Apostelkirken.  Fra ca. 1800 – 25

1800-tallet, Bergen, Norge, Historie, Middelalderen, Kirkehistorie, Apostelkirken i Bergen, Katolsk tid

Fortegnelse over Apostel – og Helgendage som findes paa gamle Primstave i Kalendere fra den katholske Tidsalder. Fra ca. 1800 – 25.

1800-tallet, Bergen, Norge, Historie, Middelalderen, Kirkehistorie, Apostelkirken i Bergen, Katolsk tid