Murearbeid 8


Indflytning av Sandbatteriet 24-3-1923

1923-03-24

Dampskip, Mann, Brostein, Mur, Murer, Murearbeid

Gustav Brosing

Laksevåg, husbygging

Byggeplass, Murer, Murearbeid

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Byggeplass, Verktøy, Brakker, Anleggsarbeider, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Christian Emil Hansen

[Bygging av Luster Sanatorium, ca. 1900.]

Byggeplass, Murearbeid, Tuberkulose, Bygningsarbeider, Sanatorium, Murstein

Christian Emil Hansen

[Bygningsarbeidere ved bygging av Luster Sanatorium, ca1900]

Sykehus, Tønne, Murer, Murearbeid, Tuberkulose, Bygningsarbeider, Sanatorium, Murstein

Christian Emil Hansen

[Bygging av Luster Sanatorium, ca. 1900.]

Sykehus, Byggeplass, Murearbeid, Tuberkulose, Sanatorium

Atelier KK

[Christinegård. til høyre nr. 22 og 18]

Arbeider, Hest, Bil, Trehusbebyggelse by, Hestekjøretøy, Murearbeid, Bygningsarbeider

Atelier KK

[Bygging av ny trikkehall]

1932-02-25

Byggeplass, Murearbeid, Trikkehall