Murearbeid 25


Indflytning av Sandbatteriet 24-3-1923

1923-03-24

Dampskip, Mann, Brostein, Mur, Murer, Murearbeid

Gustav Brosing

Laksevåg, husbygging

Byggeplass, Murer, Murearbeid

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Brakke, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Verktøy, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Christian Emil Hansen

[Bygging av Luster Sanatorium, ca. 1900.]

Bygningsarbeider, Byggeplass, Murearbeid, Tuberkulose, Sanatorium, Murstein

Christian Emil Hansen

[Bygningsarbeidere ved bygging av Luster Sanatorium, ca1900]

Bygningsarbeider, Sykehus, Tønne, Murer, Murearbeid, Tuberkulose, Sanatorium, Murstein

Christian Emil Hansen

[Bygging av Luster Sanatorium, ca. 1900.]

Sykehus, Byggeplass, Murearbeid, Tuberkulose, Sanatorium

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Mann, Stillas, Gjenreising og sanering, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Mann, Stillas, Gjenreising og sanering, Murearbeid, Pelsvareforretning

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Mann, Stillas, Gjenreising og sanering, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

a/s Wallendahl & Søn. Strandgaten. Strandkaien.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Stillas, Tak, Murearbeid, Pipe

Einar Helmers-Olsen

a/s Wallendahl & Søn. Strandgaten. Strandkaien.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Stillas, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

a/s Wallendahl & Søn. Strandgaten. Strandkaien.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bygningsarbeider, Stillas, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Kløverhuset, Strandkaien

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bygningsarbeider, Stillas, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Kløverhuset, Strandkaien

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bygningsarbeider, Stillas, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Kløverhuset, Strandkaien

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bygningsarbeider, Bil, Car, Stillas, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Kløverhuset, Strandkaien

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bygningsarbeider, Stillas, Murearbeid, Torghandel

Einar Helmers-Olsen

Nordbyes Farvehandel, Strandgaten

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bygningsarbeider, Trikkeskinner, Stillas, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Nordbyes Farvehandel, Strandgaten

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bygningsarbeider, Stillas, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Nordbyes Farvehandel, Strandgaten

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Stillas, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Nordbyes Farvehandel, Strandgaten

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Trikkeskinner, Stillas, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Nordbyes Farvehandel, Strandgaten

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Trikkeskinner, Stillas, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Nordbyes Farvehandel, Strandgaten

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Flag, Flagg, Trikkeskinner, Stillas, Murearbeid

Einar Helmers-Olsen

Nordbyes Farvehandel, Strandgaten

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bygningsarbeider, Trikkeskinner, Stillas, Murearbeid

Atelier KK

[Christinegård. til høyre nr. 22 og 18]

Bygningsarbeider, Arbeider, Hest, Bil, Car, Trehusbebyggelse by, Hestekjøretøy, Murearbeid

Atelier KK

[Bygging av ny trikkehall]

1932-02-25

Byggeplass, Murearbeid, Trikkehall