Palle 28


Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Universitet og forskning, Lastebil, Datamaskin, Truck, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Universitet og forskning, Arbeidsklær, Lastebil, Flyplass, Datamaskin, Stillas, Truck, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Universitet og forskning, Fly, Arbeidsklær, Datamaskin, Truck, Gardintrapp, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Personbil, Universitet og forskning, Lastebil, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Universitet og forskning, Datamaskin, Inngangsparti, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Interiør, Universitet og forskning, Fly, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Universitet og forskning, Fly, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Universitet og forskning, Datamaskin, Truck, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Universitet og forskning, Fly, Flyplass, Datamaskin, Truck, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Universitet og forskning, Datamaskin, Inngangsparti, Truck, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Uniform, Flyplass, Datamaskin, Truck, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Flyplass, Datamaskin, Truck, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Flyplass, Datamaskin, Truck, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Lastebil, Flyplass, Datamaskin, Truck, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Flyplass, Datamaskin, Truck, Gardintrapp, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Arbeidsklær, Datamaskin, Truck, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Arbeidsklær, Flyplass, Datamaskin, Truck, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Arbeidsklær, Flyplass, Datamaskin, Truck, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Arbeidsklær, Flyplass, Datamaskin, Truck, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Fly, Arbeidsklær, Flyplass, Datamaskin, Truck, Palle

Norvin Reklamefoto

[Lagerrom, Emaljeverket A/S]

Reklamefoto, Lager, Sekkehjul, Hvitevarer, Palle, Pallejekk

Norvin Reklamefoto

[Lagerrom, Emaljeverket A/S]

Interiør, Reklamefoto, Lager, Sekkehjul, Hvitevarer, Palle, Pallejekk

Norvin Reklamefoto

[Metallpalle?]

Metallindustri, Palle

Solveig Greve

[Gutter på kaien]

By- og småsteder, Kaianlegg, Kamerater, Palle

Solveig Greve

[Gutter på kaien]

By- og småsteder, Seilskip, Kaianlegg, Kamerater, Palle

Solveig Greve

[Neumanns havneskur]

Havneskur, Truck, Palle

Solveig Greve

[Motorsyklist i Gartnergaten]

Motorsykkel, Gate, Gutt, Hjelm, Steinhelle, Sandkasse, Palle

Solveig Greve

[Motorsyklist i Gartnergaten]

Motorsykkel, Gate, Gutt, Hjelm, Steinhelle, Palle