Palle 25


Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Worker, Universitet og forskning, Lastebil, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Worker, Universitet og forskning, Lastebil, Stillas, Arbeidsklær, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Worker, Universitet og forskning, Fly, Arbeidsklær, Truck, Datamaskin, Gardintrapp, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Worker, Universitet og forskning, Lastebil, Personbil, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Inngangsparti, Universitet og forskning, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Interior, Interiør og innredning, Universitet og forskning, Fly, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Worker, Universitet og forskning, Fly, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Worker, Universitet og forskning, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Universitet og forskning, Fly, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Inngangsparti, Arbeider, Worker, Universitet og forskning, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Worker, Fly, Uniform, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Worker, Fly, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Worker, Fly, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Worker, Fly, Lastebil, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Worker, Fly, Flyplass, Truck, Datamaskin, Gardintrapp, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Worker, Fly, Arbeidsklær, Truck, Datamaskin, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Worker, Fly, Arbeidsklær, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Worker, Fly, Arbeidsklær, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Worker, Fly, Arbeidsklær, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Bergens Tidende A/S

[IBM A/S]

Arbeider, Worker, Fly, Arbeidsklær, Flyplass, Truck, Datamaskin, Palle

Norvin Reklamefoto

[Lagerrom, Emaljeverket A/S]

Reklamefoto, Lager, Sekkehjul, Hvitevarer, Palle, Pallejekk

Norvin Reklamefoto

[Lagerrom, Emaljeverket A/S]

Interior, Interiør og innredning, Reklamefoto, Lager, Sekkehjul, Hvitevarer, Palle, Pallejekk

Norvin Reklamefoto

[Metallpalle?]

Metallindustri, Palle

Solveig Greve

[Gutter på kaien]

By- og småsteder, Cities and villages, Kaianlegg, Kamerater, Palle

Solveig Greve

[Gutter på kaien]

By- og småsteder, Cities and villages, Seilskip, Kaianlegg, Kamerater, Palle