Bergen, gater og smug 2

Samlinger knyttet til Bergen, gater og smug

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1191

Sverre W. Monsen

[Sverre W. Monsens bygning på Vaskerelvgaten 26]

Arkitektur og byggeskikk, Arbeidsliv og næringer, Gate, Butikk, Brostein, Bergen, gater og smug

Sverre W. Monsen

[Sverre W. Monsens bygning på Vaskerelvgaten 26]

Arkitektur og byggeskikk, Arbeidsliv og næringer, Gate, Butikk, Brostein, Hestekjøretøy, Bergen, gater og smug