Stortingsrepresentant 17


Fr. Hilfling Rasmussen

Carl Berner

Mannsportrett, Stortingsrepresentant, Stortingspresident

Ukjent

[Johannes Olsen Veseth, stortingsmann og lensmann. Haus. Visedikter]

Dikter, Stortingsrepresentant, Lensmann

Ukjent

Statsraad Arctander

Studioportrett, Politiker, Ordfører, Mann, Man, Stortingsrepresentant, Regjering, Samlekort, Statsråd

Christian Magnus Falsen

Christian Magnus Falsens Copiebog fra Febr. 1808 til 29/10 1829.

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Brev, Bergen vedk, Norgeshistorie, Embetsmann, Kopibok fra 1808-1829 for C. M. Falsen, Stortingsrepresentant

Andreas Mathias Anderssen

Anna Rogstad

Lærer, Teacher, Stortingsrepresentant, Visittkortfotografi

Andreas Mathias Anderssen

Oluf Andreas Laurentius Saxe

Stortingsrepresentant, Visittkortfotografi

Anton M. Schweigaard

Stortingsrepresentant, Visittkortfotografi, Jurist

Andreas Mathias Anderssen

Carl Sibbern

Embetsmann, Stortingsrepresentant, Visittkortfotografi, Amtmann

Andreas Mathias Anderssen

Valentin Chr. V. Sibbern

Politiker, Stortingsrepresentant, Visittkortfotografi, Amtmann

Andreas Mathias Anderssen

Johannes V. C. Steen

Lærer, Teacher, Stortingsrepresentant, Visittkortfotografi, Statsminister

Andreas Mathias Anderssen

Livius Smitt

Stortingsrepresentant, Sakfører

Andreas Mathias Anderssen

Ole Jacob Louis Sparre

Stortingsrepresentant, Stadsfysikus

Ludwik Szacinski de Ravics

Olaf Sveinsson

Politiker, Lærer, Teacher, Stortingsrepresentant

Ukjent

Johan Sverdrup

Stortingsrepresentant, Statsminister, Redaktør

Johan von der Fehr

J. O. Veseth

Stortingsrepresentant, Lensmann

Olaf Andreas Svanøe

Ole Torjussen Svanøe

Politiker, Stortingsrepresentant, Godseier

Thea Nielsen

Halvor A. Bentsen født 1825

Ordfører, Stortingsrepresentant, Visittkortfotografi, Sakfører