Stortingsrepresentant 17


Fr. Hilfling Rasmussen

Carl Berner

Mannsportrett, Stortingsrepresentant, Stortingspresident

Ukjent

[Johannes Olsen Veseth, stortingsmann og lensmann. Haus. Visedikter]

Dikter, Stortingsrepresentant, Lensmann

Ukjent

Statsraad Arctander

Politiker, Studioportrett, Mann, Ordfører, Stortingsrepresentant, Regjering, Samlekort, Statsråd

Christian Magnus Falsen

Christian Magnus Falsens Copiebog fra Febr. 1808 til 29/10 1829.

1800-tallet, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Kopibok, Norgeshistorie, Embetsmann, Stortingsrepresentant

Andreas Mathias Anderssen

Anna Rogstad

Visittkortfotografi, Lærer, Stortingsrepresentant

Andreas Mathias Anderssen

Oluf Andreas Laurentius Saxe

Visittkortfotografi, Stortingsrepresentant

Anton M. Schweigaard

Visittkortfotografi, Jurist, Stortingsrepresentant

Andreas Mathias Anderssen

Carl Sibbern

Visittkortfotografi, Embetsmann, Stortingsrepresentant, Amtmann

Andreas Mathias Anderssen

Valentin Chr. V. Sibbern

Politiker, Visittkortfotografi, Stortingsrepresentant, Amtmann

Andreas Mathias Anderssen

Johannes V. C. Steen

Visittkortfotografi, Lærer, Stortingsrepresentant, Statsminister

Andreas Mathias Anderssen

Livius Smitt

Stortingsrepresentant, Sakfører

Andreas Mathias Anderssen

Ole Jacob Louis Sparre

Stortingsrepresentant, Stadsfysikus

Ludwik Szacinski de Ravics

Olaf Sveinsson

Politiker, Lærer, Stortingsrepresentant

Ukjent

Johan Sverdrup

Stortingsrepresentant, Statsminister, Redaktør

Johan von der Fehr

J. O. Veseth

Stortingsrepresentant, Lensmann

Olaf Andreas Svanøe

Ole Torjussen Svanøe

Politiker, Stortingsrepresentant, Godseier

Thea Nielsen

Halvor A. Bentsen født 1825

Visittkortfotografi, Ordfører, Stortingsrepresentant, Sakfører