Torpedobåt 9


Flagskiftet i Bergen i 1905. Unionsflaget stryges

1905-06-09

Forsvaret, Sjøforsvaret, Torpedobåt

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Tysk marinefartøy i Puddefjorden]

Torpedobåt

Ukjent

[Marineholmen]

Forsvaret, Havn, Kaianlegg, Torpedobåt

Sjøforsvaret, Torpedobåt

Atelier KK

Paa utkik - Brandesund - Hommelsund

Handelssted, Kaianlegg, Naust, Sjøbod, Torpedobåt, Fiskevær, Sund

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Havn, Kadett, Kaianlegg, Marinegast, Marineuniform, Torpedobåt

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Havn, Kadett, Kaianlegg, Marinegast, Marineuniform, Torpedobåt

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Havn, Kadett, Kaianlegg, Marinegast, Marineuniform, Torpedobåt, Panserskip

Ukjent

[Nordnes brenner sett fra Sandviken]

1940-06-15

Brann, Torpedobåt