Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78 38

Samlinger knyttet til Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0676
  • ubb-ms-0677

Henrik Mohn; Joachim Grieg

[Brev til Joachim Grieg fra Henrik Mohn, 30. oktober 1878]

1878-10-30

Brev, Ekspedisjoner, Forskningsekspedisjon, Nordhavsekspeditionen, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78, Manuskripter og tegninger vedk. Nordhavsekspeditionen 1876 – 1878

Henrik Mohn; Joachim Grieg

[Brev til Joachim Grieg fra Henrik Mohn, 18. november 1880]

1880-11-18

Brev, Ekspedisjoner, Forskningsekspedisjon, Nordhavsekspeditionen, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78, Manuskripter og tegninger vedk. Nordhavsekspeditionen 1876 – 1878

Joachim Grieg; Carl Frederik Wille

[Brev til Joachim Grieg fra Carl Wille, 9. februar 1879]

1879-02-09

Brev, Ekspedisjoner, Forskningsekspedisjon, Nordhavsekspeditionen, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78, Manuskripter og tegninger vedk. Nordhavsekspeditionen 1876 – 1878

Joachim Grieg; Carl Frederik Wille

[Brev til Joachim Grieg fra Carl Wille, sendt fra korvetten "Alfen" 26. juli 1879]

1879-07-26

Brev, Ekspedisjoner, Forskningsekspedisjon, Nordhavsekspeditionen, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78, Manuskripter og tegninger vedk. Nordhavsekspeditionen 1876 – 1878

Joachim Grieg

Album Atlantique 1876

Portrett, Illustrasjoner, Ekspedisjoner, Forskningsekspedisjon, Nordhavsekspeditionen, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78, Manuskripter og tegninger vedk. Nordhavsekspeditionen 1876 – 1878

Joachim Grieg

Menu 16me Juin 1878

1878-06-16

Middagsselskap, Ekspedisjoner, Forskningsekspedisjon, Nordhavsekspeditionen, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78, Manuskripter og tegninger vedk. Nordhavsekspeditionen 1876 – 1878, Meny

Joachim Grieg

Carta de Comida 2. Julio 1878.

1878-07-02

Middagsselskap, Ekspedisjoner, Forskningsekspedisjon, Nordhavsekspeditionen, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78, Manuskripter og tegninger vedk. Nordhavsekspeditionen 1876 – 1878, Meny

Daniel Cornelius Danielssen; Joachim Grieg

D.C. Danielssen, Garribaldi, United States, 4. Juli 1878.

1878-07-04

Middagsselskap, Ekspedisjoner, Forskningsekspedisjon, Nordhavsekspeditionen, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78, Meny

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1875-12-14

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Ukjent

Tegninger fra Nordhavsekspedisjonen til D.C. Danielssen.

1877-02-02

Zoologi, Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Georg Ossian Sars

Brev til D.C. Danielssen fra Georg Ossian Sars.

1877-04-19

Zoologi, Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Georg Ossian Sars

Brev til D.C. Danielssen fra Georg Ossian Sars.

1877-05-19

Zoologi, Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Menykort fra Jan Mayen. Fra Nordhavsekspedisjonen.

1877-08-01

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Carl Frederik Wille

Brev til D.C. Danielssen fra Carl Wille.

1878-10-25

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev til D.C. Danielssen fra Opmaalingskontoret v/ Fr. Sejersted.

1878-12-27

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev til D.C. Danielssen fra Direktionen for Norges Geografiske Opmaaling.

1879-01-20

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1879-03-07

Zoologi, Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1879-08-04

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1879-08-12

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1879-08-22

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1879-11-18

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1879-11-24

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1880-01-04

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1880-01-30

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1880-06-05

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

John Hazeland

Brev til D.C. Danielssen fra John Hazeland.

1880-06-14

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

W. Schlachter

Brev til D.C. Danielssen fra W. Schlachter.

1880-06-19

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Sven Lovén

Brev til D.C. Danielssen fra Sven Lovén

1880-07-23

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1880-11-18

Zoologi, Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1880-12-22

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-01-29

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-02-02

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-03-18

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-03-18

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-03-26

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-03-29

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-03-29

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Henrik Mohn; Georg Ossian Sars

Den Norske Nordhavs-Expedition 1876-1878 : B. 1

1800-tallet, Havforskning, Astronomi, Geologi, Geografi, Kjemi, Ekspedisjoner, Norskehavet, Barentshavet, Atlanterhavet, Nordsjøen, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78