Lægebøker og lægeråd 0

Samlinger knyttet til Lægebøker og lægeråd

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0582
  • ubb-ms-0584
  • ubb-ms-0596
  • ubb-ms-0777-L