Runer 17

Samlinger knyttet til Runer

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1908-D-2

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 6: [Runeskriften]

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Antikvariske Optegnelser 53

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 91

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 97

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 101: [Runemynt i Bergens Museum]

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 135

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Runemonumenter i Bergens Stift]

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Runesteen på Tjore Kirkegaard i Haalands Præstehjeld, Stavanger Amt]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Tilæg til Optegnelsen om Drikkehornet fra Hamarøe]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Museets Runesteen fra Østereide i Ølen]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Figurerne paa Runestenen fra Thue]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Runesteen indskrift fra Thue, Jedderen]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

[Runeinnskrift]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Runeinnskrift]||[Oppmåling av runesteiner]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

[Uddrag af Kraft' Topographiske--Statistiske Beskrivelse...]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Runesteen fra Neereim i Ølens Sogn, Fjeldbergs Præstegjeld]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Rune-Inscriptioner i Vangs Præstegjeld i Valdres meddelte af Sognepræst Stang]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer