Eidsvoll 1814 5


Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog fra Eidsvold 1814. Den begynder 10/4 1814 og slutter 11/5 s. a. Trykt i Norske Samlinger II.

1814

1800-tallet, Norge, Grunnloven, Eidsvoll 1814

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brev fra Præsident W. F. K. Christie, dat. Bergen 17/2 1815, til hans Forældre Postmester i Christiansund Johan Koren Christie og Anna Thue Brodtkorb.

1815-02-17

1800-tallet, Bergen, Norge, Grunnloven, Eidsvoll 1814

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brev fra Præsident W. F. K. Christie, dat. Bergen 17/2 1815, til hans Forældre Postmester i Christiansund Johan Koren Christie og Anna Thue Brodtkorb.

1815-02-17

1800-tallet, Bergen, Norge, Grunnloven, Eidsvoll 1814

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brev til foreldrene byfogd og postmester Johan Koren Christie (1745-1823) og Ana Thue Brodtkorb (1753-1854).

1815-02-15

1800-tallet, Bergen, Norge, Grunnloven, Eidsvoll 1814

Ukjent

Jacob Aall

Politiker, Kabinettfotografi, Eidsvoll 1814, Godseier, Historiker