Visitasjon 1


Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

1734-10-23

1700-tallet, Kulturhistorie, Brev, Prester, Skoler vedk., Tale, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Fordømmelse, Visitasjon