Visitasjon 1


Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

1734-10-23

Kulturhistorie, Brev, Prester, 1700-tallet, Skoler vedk., Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Tale, Fordømmelse, Visitasjon