Setteri 1


Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Arbeider, Worker, Avis, Bladekspeditioner, Setteri