Konvoi 6


Leif M. Endresen

[Bergen havn]

Skip, Konvoi

Leif M. Endresen

[Allierte fartøys ankomst]

1945-05-15

Krigsskip, Konvoi

Leif M. Endresen

[Litt av flotiljen som møtte jageren "Stord" med Kong Haakon onm bord.]

1945-08-27

Skip, Fartøy, Konvoi

Ukjent

1945-05-15

Fartøy, Konvoi

Rolf Norvin

1945-05-15

Krigsskip, Konvoi

Ukjent

1945-05-15

Krigsskip, Konvoi