Exodus 1


Christian Magnus Falsen

Moses eller Hebræerne til deres Tilbagekomst til Canaan

1800-tallet, Historie, Bibelen, Religion, Kirkehistorie, Religionshistorie, Religiøse skrifter m.m., Moses eller Hebræerne, en historisk skisse, av C. M. Falsen, Moses, Gamle Testamente, Bibelhistorie, Exodus