Eiendomssalg 1


1651, 12. mars Bergen grunnbrev

1651-03-12

Skjøte, Grunn, Grunnleie, Salg ; (hage), Hage, Eiendom, Eiendomssalg