Eiendomstvist 1


1635, 7. november Bergen kunngjøring

1635-11-07

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Klage, Fullmektig, Ødeplass, Ridder, Kansler, Eiendomstvist