Eierskap 1


1648, 19. juli Møre og Romsdal, Vatne, Slyngestad stadfesting

1648-07-19

Gård, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Gods, Leie, Kjøp ; (odelsgods), Eierskap