Embede 2


1603, 5. april Bergen klagebrev

1603-04-05

Gullsmed, Klage, Enke, Gesell, Øvrighet, Vilkår, Embede

1659, 20. mai Bergen brev

1659-05-20

Laug, Gullsmed, Klage, Svenn, Borgerskap, Gesell, Embede, Laugsrettighet, Sølv, Arbeid