Enke 3


1603, april (?) Bergen brev

1603-04

Brev, Gullsmed, Embete, Enke, Gesell, Øvrighet

1603, 5. april Bergen klagebrev

1603-04-05

Gullsmed, Klage, Enke, Gesell, Øvrighet, Vilkår, Embede

1603, 22. november Bergen kunngjøring ; (dom)

1603-11-22

Kunngjøring, Dom, Borgermester ; (Bergen), Gullsmed, Rådmann ; (Bergen), Fullmektig, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Oldermann, Enke, Gullsmedembete, Skrå, Vedtekt