Romantisk skildring 2


Louis Angely

Castor og Pollux, Et romantisk skilderie i 3 kringler

1800-tallet, Teater, Skuespill, Vaudeville, Det Norske teater, Theater, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakater, Skildring, Romantikk, Romantisk skildring

Louis Angely

Castor og Pollux, Et romantisk skilderie i 3 kringler

1800-tallet, Teater, Skuespill, Vaudeville, Det Norske teater, Theater, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakater, Skildring, Romantikk, Romantisk skildring