Jordbruksskole 7


Knud Knudsen

[Klassebilde på Stend jordbrukskole]

Gruppeportrett, Elev, Jordbruksskole

Ralph L. Wilson

Stend fra vei til Hornæs

Vei, Hage, Jordbruksskole

Ralph L. Wilson

Stend Landbruksskole

Hage, Hekk, Jordbruksskole

Ralph L. Wilson

Stend landbruksskole

Hage, Jordbruksskole

Stend landbrukskole i 80 aarene

Bygninger, Skolebygning, Gård, Jordbruksskole

Ralph L. Wilson

Hovedhuset Stend landbruksskole

Jordbruksskole

Ralph L. Wilson

Hovedhuset Stend Landbruksskole

Jordbruksskole