Søndagsskole 2


Ukjent

[Søndagsskole]

Religiøs virksomhet, Kvinne, Barn, Kirke, Gruppeportrett, Søndagsskole, Mann, Alter, Kors, Orgel

Selmer Malvin Norland

[Søndagsskole]

Kvinne, Gruppeportrett, Søndagsskole, Jente