Søndagsskole 2


Ukjent

[Søndagsskole]

Religiøs virksomhet, Kvinne, Woman, Barn, Child, Gruppeportrett, Kirke, Mann, Man, Alter, Kors, Orgel, Søndagsskole

Selmer Malvin Norland

[Søndagsskole]

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Jente, Girl, Søndagsskole