Søndagsskole 2


Ukjent

[Søndagsskole]

Religiøs virksomhet, Kvinne, Barn, Kirke, Mann, Gruppeportrett, Alter, Kors, Orgel, Søndagsskole

Selmer Malvin Norland

[Søndagsskole]

Kvinne, Jente, Gruppeportrett, Søndagsskole