Vågen 6


Eduard Wilhelm Moss

Vågen. Bergen

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Fjell, Brygge, Båt, Boat, Oversiktsbilde, Overview, Vågen, Tradisjonell byggeskikk

Eduard Wilhelm Moss

Bergen. Vågen

Bygninger, Fjell, Brygge, Dampskip, Oversiktsbilde, Overview, Vågen, Tønne

Eduard Wilhelm Moss

Oversiktsbilde. Vågen

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Fjell, Brygge, Båt, Boat, Domkirke, Oversiktsbilde, Overview, Vågen, Tak, Våg, Klokketårn, Tradisjonell byggeskikk

Eduard Wilhelm Moss

Bergenhus festning

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Bygninger, Fiskebåt, Brygge, Dampskip, Båt, Boat, Oversiktsbilde, Overview, Bergenhus, Bergenhus fæstning og slot, Bergenhus slott, Vågen, Våg

Eduard Wilhelm Moss

Bergen i snø. Oversiktsbilde

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Snø, Oversiktsbilde, Overview, Vågen, Planter, Plants, Våg, Tradisjonell byggeskikk

Thomas Gilbertsen Thamson

Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den engelske Flaades Angrep paa Bergen Aar 1665

1765

Bergen, Norge, Historie, Dikt, 1600-tallet, Krigshistorie, Bergen vedk, England vedk., Bryggen, Lokalhistorie, Sjøkrig, Engelske flaates angrep paa Bergen 1665, Sjøslag, Vågen