Vågen i Bergen 6


Eduard Wilhelm Moss

Vågen. Bergen

Arkitektur og byggeskikk, Fjell, Bygninger, Brygge, Båt, Oversiktsbilde, Vågen i Bergen, Tradisjonell byggeskikk

Eduard Wilhelm Moss

Bergen. Vågen

Fjell, Bygninger, Brygge, Dampskip, Oversiktsbilde, Vågen i Bergen, Tønne

Eduard Wilhelm Moss

Oversiktsbilde. Vågen

Arkitektur og byggeskikk, Fjell, Bygninger, Brygge, Båt, Oversiktsbilde, Domkirke, Vågen i Bergen, Tak, Våg, Klokketårn, Tradisjonell byggeskikk

Eduard Wilhelm Moss

Bergenhus festning

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Bygninger, Fiskebåt, Brygge, Båt, Dampskip, Oversiktsbilde, Bergenhus, Bergenhus fæstning og slot, Bergenhus slott, Vågen i Bergen, Våg

Eduard Wilhelm Moss

Bergen i snø. Oversiktsbilde

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Snø, Oversiktsbilde, Vågen i Bergen, Planter, Våg, Tradisjonell byggeskikk

Thomas Gilbertsen Thamson

Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den engelske Flaades Angrep paa Bergen Aar 1665

1765

Bergen, Norge, Historie, Dikt, England, 1600-tallet, Krigshistorie, Bryggen, Lokalhistorie, Sjøkrig, Engelske flaates angrep paa Bergen 1665, Sjøslag, Vågen i Bergen