Excerpter 16

Samlinger knyttet til Excerpter

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0089
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0158
 • ubb-ms-0159
 • ubb-ms-0166
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0195
 • ubb-ms-0204
 • ubb-ms-0206
 • ubb-ms-0209
 • ubb-ms-0231
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0332
 • ubb-ms-0350
 • ubb-ms-0367
 • ubb-ms-0369
 • ubb-ms-0372
 • ubb-ms-0469
 • ubb-ms-0470

Lisch

Extract af Jahrbücher für Wisssenschaftliche Kritik, März 1837, (Nr. 49, 50 og 51).

1800-tallet, Arkeologi, Tyskland, Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Antikvariske optegnelser og arkeologi

Christian Magnus Falsen: Excerpta.

Historie, Excerpter

Søren Christensen

Religiøse Excerpter af Severinus Christierni Norwegus, Bergensis

Bibelen, Religion, Kirkehistorie, Religionshistorie, Religiøse skrifter m.m., Excerpter, Gamle Testamente, Bibelhistorie, Det nye testamentet

Udtog av Magister Absalon Pedersen Beyers Protocoll, udskrevet av Cancellieraad og Borgermester Hilbrandt Meyer udi Bergen, den 30 Augusti Aar 1780. Med fortale av Meyer.

Historie, Excerpter, Bergen vedk, Dagboksoptegnelser, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Uttog av Absalon Pedersen Beyer

Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

1700-tallet, Kulturhistorie, Dikt, Prosa, Religion, Poesi, Forlik, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Excerpter, Skrifter av blandet indhold, Vers, En samling av vers og prosa fra 17-tallet

Chronologia Danica sive Annotata ad. I. Svaningii Chronologiam Danicam. (1569 - 1728)

Historie, Kirkehistorie, Excerpter, Danmark vedk.

Et haandskrevet Samlebind fra Midten av 1700-tallet.

Dikt, Poesi, Excerpter, Skrifter av blandet indhold, Danmark vedk., Samlebind

Extract af Visitaz-Protocol for Biskopperne Paul Martin Ostrup (død 1619) og Mathias Jensen Medelfart over Skaane, Halland, Bleking og Bordingholm (fra 1617 til 1636).

Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Excerpter, Danmark vedk., Sverrige vedk., Bordingholm, Visitaz-protokol over Skaane m. m. fra 1617 – 1636

Wilhelm Frimann Koren Christie

Excerpt-Bog indeholdende Alphabeter, Abbreviaturer, Calendere, Festdage etc., samlet 1825-1838

1800-tallet, Kalender, Norge, Historie, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Skrifttegn, Festdager, Heraldikk, Excerpt-bøker for W. F. K. Christie, Heraldik, Abbreviatur

Botaniske Avhandlinger fra 1759.

Botanik, Excerpter, Sverrige vedk.

Lovsamling. Væsentlig vedk. ægteskabssaker i Norge.

Lover, Brev, Religion, Kirkehistorie, Excerpter, Juridisk litteratur, Norske ”Christen Rett”, Egteskapslovgivning vedk., Lovsamling, væsentlig vedk. egteskapssaker i Norge, fra ca. 1600

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Norge, Teologi, Religion, 1600-tallet, Kirkehistorie, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Christian Magnus Falsens Manuskripter.

Historie, Excerpter, Provstierne i Bergens stift, Lensmænds navn og indkomst i S. B. A., Skrifter av blandet indhold, Skibreder i Bergen stift, Bergens stift, Bergens stift vedk., Indledning til den ældre historie, Falsens manuskripter, Tingholdspenge, Noticer ang. Bergens stift og søndre Bergenhus amt

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Lover, Zoologi, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Kirker, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, St. Mariæ kirke i Bergen vedk., Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprocesser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen vedk., Bergens museum vedk., Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Zoologi, Arkeologi, Brev, Historie, Religion, Topografi, Kirker, Runealfabet vedk., Diplomer, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab), Klostre vedk, Sprogstudier, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Guldfund i Raade, Indsættelse paa tugthuset 1775, Navne (bemerkninger om) i det norske sprog, Byzantisk maleri i B. M., Sødyr, ved Norges kyster, Ordsprog, Guldfund paa Eeg, Stiftelser i Bergen, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Legater i Bergen 1816, Museum i Bergen (Hensigtsmæssigheten av oprettelse der). Av W. F. K. Christie, Tyveri og tyve, Redskaper til at slukke ildebrand m. m., Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet