Folkekomedie 1


Thomas Overskou

Fandens Overmand, Folkekomedie med Sange og Chor i 5 Akter af Professor Th. Overskou. Musiken arrangeret af Krigsraad A.F. Lincke

1800-tallet, Teater, Det Norske teater, Lystspill, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Det Forenede Dramatiske Selskab, Theatret, Folkekomedie