Folkekomedie 1


Thomas Overskou

Fandens Overmand, Folkekomedie med Sange og Chor i 5 Akter af Professor Th. Overskou. Musiken arrangeret af Krigsraad A.F. Lincke

1800-tallet, Teater, Lystspill, Det Norske teater, Theater, Det Forenede Dramatiske Selskab, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakater, Theatret, Folkekomedie