Guttemusikant 1


J.L. Linde

[Guttemusikant]

Uniformslue, Korpsuniform, Kornett, Båtlue, Guttemusikant