Arkivskap 44


Einar Alf Hjorth Johansen

[Grytviken]

Landskap, Kontor, Office, Postkort, Kontorist, Hvalfangst, Fangststasjon, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør. Kontor. Strandgaten 81]

Kontor, Office, Kvinne, Mann, Kolonialforretning, Skrivebord, Jernovn, Arkivskap, Kolonialforretninger

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Garage-kompagniet A/S]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Telefon, Telephone, Bilforretning, Skrivebord, Innrammede bilder, Arkivskap, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Interiør fra kontor med to personer]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Telefon, Telephone, Skrivebord, Skrivemaskin, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør kontor, F.G.Amundsen]

Kontor, Office, Mann, Skrivebord, Arkivskap, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Atelier KK

[Interiør fra kontor hos Storebrand Forsikringsselskap med 7 kvinner og to menn i arbeid]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Telefon, Telephone, Forsikringsselskap, Skrivebord, Arkivskap, Assuranceselskaper

Atelier KK

[Interiør fra kontor hos Storebrand Forsikringsselskap med 7 kvinner og to menn i arbeid]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Telefon, Telephone, Forsikringsselskap, Skrivebord, Arkivskap, Assuranceselskaper

Atelier KK

[Interiør fra kontor hos Storebrand Forsikringsselskap med 2 menn og en kvinne i arbeid ca. 1921]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Forsikringsselskap, Skrivebord, Skrivemaskin, Arkivskap, Assuranceselskaper

Atelier KK

[Interiør. Kontoret til Mustad & Søn]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Jernvarehandel, Skrivebord, Arkivskap, Pengeskap, Jernvarehandlere - Kun engros

Atelier KK

[Interiør. Kontoret til Mustad & Søn]

Kontor, Office, Kvinne, Mann, Jernvarehandel, Skrivebord, Arkivskap, Jernvarehandlere - Kun engros

Atelier KK

[Ekspedisjon]

1928-06-11

Helse- og sosialvesen, Kontor, Office, Kvinne, Mann, Skranke, Skrivebord, Offentlige kontorer, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør, butikk]

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Skrivebord, Butikkinteriør, Skrivemaskin, Kontorrekvisita, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør, butikk]

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Safe, Skrivebord, Butikkinteriør, Skrivemaskin, Kontorrekvisita, Arkivskap

Atelier KK

[Lager]

Interiør, Hylle, Bok, Book, Lager, Arkiv, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra Storebrand forsikringsselskap]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Forsikringsselskap, Skrivebord, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra Storebrand forsikringsselskap]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Forsikringsselskap, Skrivemaskin, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra kontor på Hansa Bryggeri]

Interiør, Bord, Kontor, Office, Stol, Kvinner i arbeid, Kontorist, Maleri, Skrivebord, Bryggeri, Arkivskap

Atelier KK

[Arkivskap av tre]

1948-01-29

Oppdragsfoto, Møbler, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til A/S Sunea, kosmetiske og farmasøytiske artikler]

1948-05-05

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skrivebord, Arkivskap, Pengeskap, Kosmetikkfabrikk

Atelier KK

[Kvinne på kontoret til I.B.M. A/S, Bergen]

1954-02-04

Kontormaskiner og -utstyr, Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Telephone, Skrivemaskin, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Norsk Arbeidsgiverforening i Bergen]

1949-11-23

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Taklampe, Skranke, Arkivskap, Arbeidsgiverforening

Atelier KK

[Interiør fra kontoret hos A/S Mjølner]

1962-09-13

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Skrivebord, Skrivemaskin, Arkivskap, Metallindustri

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Elektrisk Bureau A/S 1965]

1965-06-03

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Elektrisk forretning, Skrivebord, Skrivemaskin, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Jacob Knudsen A/S pianofabrikk]

Kontor, Office, Stol, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skrivebord, Arkivskap, Regnemaskin, Pianofabrikk

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Jacob Knudsen A/S pianofabrikk]

Kontor, Office, Stol, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skrivebord, Arkivskap, Pengeskap, Pianofabrikk

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Storebrand]

1965-08-27

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Telephone, Forsikringsselskap, Skrivebord, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Storebrand]

1965-08-27

Kontor, Office, Stol, Kvinne, Kvinner i arbeid, Forsikringsselskap, Skrivebord, Skrivemaskin, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Bergens Brandforsikringsselskab

1955-03-04

Kvinne, Kvinner i arbeid, Forsikringsselskap, Postsekk, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Bergens Brandforsikringsselkab

1955-03-04

Kvinne, Kvinner i arbeid, Forsikringsselskap, Postsekk, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Bergens Privatbank

1952-10-23

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Bank, Skrivebord, Arkivskap, Regnemaskin

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra kontor hos Bergens Sparebank]

1969-01-30

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Bank, Skrivebord, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Jacob L. Berstad

1959-06-02

Kontormaskiner og -utstyr, Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Skranke, Jernvarehandel, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Ergo Strømpefabrikk A/S

1953-09-25

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skrivebord, Arkivskap, Regnemaskin, Strømpefabrikk

Norvin Reklamefoto

Instituttet for salg og reklame

Kontor, Office, Hylle, Kvinne, Kvinner i arbeid, Vindu, Skrivebord, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Instituttet for salg og reklame

Kontor, Office, Stol, Kvinne, Kvinner i arbeid, Skrivebord, Jernovn, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Jørgen S. Lien A/S

1960-08-12

Hylle, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Jørgen S. Lien A/S

1960-08-12

Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Jørgen S. Lien A/S

1960-08-12

Hylle, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra kontoret hos Fredrik Marthinussen A/S]

1950-02-23

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Skranke, Arkivskap, Kortevarehandel, Regnemaskin

Norvin Reklamefoto

[Kvinner i arbeid på kontor i Kløverhuset]

1948-12-02

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Skranke, Veggur, Manufakturhandel, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

[Kvinner i arbeid på kontor hos Wallendahl]

1948-12-02

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Jernvarehandel, Skrivemaskin, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

[Kvinner i arbeid på kontoret hos Bergenske Dampskibsselskab]

1948-12-02

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Rederi, Skrivebord, Skrivemaskin, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

[Kvinner i arbeid på kontor i Kløverhuset]

1948-12-02

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Skranke, Veggur, Manufakturhandel, Skrivemaskin, Arkivskap

Ukjent

[Arkivar foran skrivebord og arkivskuffer]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Språkforskning, Skrivebord, Arkiv, Arkivskap, Språkhistorie