Arkivskap 42


Atelier KK

[Interiør. Kontor. Strandgaten 81]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Mann, Man, Kolonialforretning, Skrivebord, Jernovn, Kolonialforretninger, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Garage-kompagniet A/S]

Kontor, Office, Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Telefon, Telephone, Mann, Man, Bilforretning, Skrivebord, Innrammede bilder, Arkivskap, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Interiør fra kontor med to personer]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Telefon, Telephone, Mann, Man, Skrivebord, Skrivemaskin, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør kontor, F.G.Amundsen]

Kontor, Office, Mann, Man, Skrivebord, Arkivskap, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Atelier KK

[Interiør fra kontor hos Storebrand Forsikringsselskap med 7 kvinner og to menn i arbeid]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Telefon, Telephone, Mann, Man, Forsikringsselskap, Skrivebord, Arkivskap, Assuranceselskaper

Atelier KK

[Interiør fra kontor hos Storebrand Forsikringsselskap med 7 kvinner og to menn i arbeid]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Telefon, Telephone, Mann, Man, Forsikringsselskap, Skrivebord, Arkivskap, Assuranceselskaper

Atelier KK

[Interiør fra kontor hos Storebrand Forsikringsselskap med 2 menn og en kvinne i arbeid ca. 1921]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Forsikringsselskap, Skrivebord, Skrivemaskin, Arkivskap, Assuranceselskaper

Atelier KK

[Interiør. Kontoret til Mustad & Søn]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Jernvarehandel, Skrivebord, Pengeskap, Arkivskap, Jernvarehandlere - Kun engros

Atelier KK

[Interiør. Kontoret til Mustad & Søn]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Mann, Man, Jernvarehandel, Skrivebord, Arkivskap, Jernvarehandlere - Kun engros

Atelier KK

[Ekspedisjon]

1928-06-11

Helse- og sosialvesen, Kontor, Office, Kvinne, Woman, Mann, Man, Skranke, Skrivebord, Offentlige kontorer, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør, butikk]

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Shop, Skrivebord, Butikkinteriør, Skrivemaskin, Kontorrekvisita, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør, butikk]

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Shop, Safe, Skrivebord, Butikkinteriør, Skrivemaskin, Kontorrekvisita, Arkivskap

Atelier KK

[Lager]

Interiør, Interior, Hylle, Bok, Book, Lager, Arkiv, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra Storebrand forsikringsselskap]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Forsikringsselskap, Skrivebord, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra Storebrand forsikringsselskap]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Forsikringsselskap, Skrivemaskin, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra kontor på Hansa Bryggeri]

Interiør, Interior, Bord, Kontor, Office, Stol, Kvinner i arbeid, Women at work, Kontorist, Maleri, Skrivebord, Bryggeri, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til A/S Sunea, kosmetiske og farmasøytiske artikler]

1948-05-05

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Skrivebord, Pengeskap, Arkivskap, Kosmetikkfabrikk

Atelier KK

[Kvinne på kontoret til I.B.M. A/S, Bergen]

1954-02-04

Kontormaskiner og -utstyr, Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Telefon, Telephone, Skrivemaskin, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Norsk Arbeidsgiverforening i Bergen]

1949-11-23

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Taklampe, Skranke, Arkivskap, Arbeidsgiverforening

Atelier KK

[Interiør fra kontoret hos A/S Mjølner]

1962-09-13

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Skrivebord, Skrivemaskin, Metallindustri, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Elektrisk Bureau A/S 1965]

1965-06-03

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Elektrisk forretning, Skrivebord, Skrivemaskin, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Jacob Knudsen A/S pianofabrikk]

Kontor, Office, Stol, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Skrivebord, Arkivskap, Regnemaskin, Pianofabrikk

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Jacob Knudsen A/S pianofabrikk]

Kontor, Office, Stol, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Skrivebord, Pengeskap, Arkivskap, Pianofabrikk

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Storebrand]

1965-08-27

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Telefon, Telephone, Forsikringsselskap, Skrivebord, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Storebrand]

1965-08-27

Kontor, Office, Stol, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Forsikringsselskap, Skrivebord, Skrivemaskin, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Bergens Brandforsikringsselskab

1955-03-04

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Forsikringsselskap, Postsekk, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Bergens Brandforsikringsselkab

1955-03-04

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Forsikringsselskap, Postsekk, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Bergens Privatbank

1952-10-23

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Bank, Mann, Man, Skrivebord, Arkivskap, Regnemaskin

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra kontor hos Bergens Sparebank]

1969-01-30

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Bank, Mann, Man, Skrivebord, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Jacob L. Berstad

1959-06-02

Kontormaskiner og -utstyr, Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Skranke, Jernvarehandel, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Ergo Strømpefabrikk A/S

1953-09-25

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Skrivebord, Arkivskap, Regnemaskin, Strømpefabrikk

Norvin Reklamefoto

Instituttet for salg og reklame

Kontor, Office, Hylle, Vindu, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Skrivebord, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Instituttet for salg og reklame

Kontor, Office, Stol, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Skrivebord, Jernovn, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Jørgen S. Lien A/S

1960-08-12

Hylle, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Jørgen S. Lien A/S

1960-08-12

Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Jørgen S. Lien A/S

1960-08-12

Hylle, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra kontoret hos Fredrik Marthinussen A/S]

1950-02-23

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Skranke, Kortevarehandel, Arkivskap, Regnemaskin

Norvin Reklamefoto

[Kvinner i arbeid på kontor i Kløverhuset]

1948-12-02

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Skranke, Veggur, Manufakturhandel, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

[Kvinner i arbeid på kontor hos Wallendahl]

1948-12-02

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Jernvarehandel, Skrivemaskin, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

[Kvinner i arbeid på kontoret hos Bergenske Dampskibsselskab]

1948-12-02

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Rederi, Skrivebord, Skrivemaskin, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

[Kvinner i arbeid på kontor i Kløverhuset]

1948-12-02

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Skranke, Veggur, Manufakturhandel, Skrivemaskin, Arkivskap

Ukjent

[Arkivar foran skrivebord og arkivskuffer]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Skrivebord, Arkiv, Arkivskap, Språkforskning, Språkhistorie