Taler 7


R. Dahls Efterleverske; Ingeborg Brun; Christen Brun

Confirmationstale, holden paa første Søndag efter Paaske i Korskirken, af C. Brun, Residerende Capelan ved Korskirken. Sælges til Bedste for Korskirkens-Huusarme for 1 Rbd. Stykket

1800-tallet, Tale, Korskirken, Konfirmasjon, Taler

Enoch Djupdræt

[NSB sitt 100-års markering]

Tog, Jubileum, Taler, Mann, Man

Enoch Djupdræt

[NSB sitt 100-års markering]

Tog, Jubileum, Taler, Mann, Man

Johan Nordahl Brun; R. Dahls Efterleverske

Liig-tale over salig Hr. Michael Stub Arentz, Sognepræst til Hougs, holden i Hougs Hovedkirke den 7de April 1799

1700-tallet, Likpreken, Taler, Begravelse

Christopher Dahl; Christen Brun

Tale ved Pastor og Ridder Welhavens Gravfæstelse, af C. Brun, Stiftsprovst

1800-tallet, Taler, Begravelse, Sørgeskrift, Gravferd