Klasseforskjeller 1


Jonas Rein

Tale av Jonas Rein. Udatert.

Tale, Borgersamfunnet, Klasseforskjeller