Sykeladen 2


Et hefte indeholdende: Avskrift av dokumenter vedk. lauget 1721 Regnskapsbok vedk. sykeladen 1725 - 1772.

1700-tallet, Bergen, Knappmakerlauget, Sykeladen

Conventions-Plan med forslag til "Et liig Fundas for Knapmagerlaugets Mestre, " dat. 1/1 1791.

1791-01-01

1700-tallet, Bergen, Knappmakerlauget, Sykeladen