Steinprøve 1


Ukjent

[Fra et forskningskurs?]

Kvinne, Universitet og forskning, Mann, Biologi, Havforskningskursene i Bergen, Steinprøve