Ambolt 1


Ralph L. Wilson

[Smien til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Mann, Smed, Smie, Yrkesklær, Slegge, Ambolt