Leiekontrakt 31


Diplom datert 1441, 25. april. Uten sted

1441-04-25

Middelalderen, Diplomer, Leieforhold, Landskyld, 1400-tallet, Leiekontrakt, Fullmakt, Bygsel

Diplom datert 1466, 22. mars. Berøy (Finnås, Hordaland)

1466-03-22

Middelalderen, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomsrett, Støl

Diplom datert 1484, 11. mai. Bergen

1484-05-11

Middelalderen, Diplomer, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomshistorie

Diplom datert 1495, 5. februar, Bergen.

1495-02-05

Nonne, Middelalderen, Diplomer, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Bygsel, Munk

Referanse til diplom datert 1555, 20. juni. Bergen

1554-06-20

Salg, Rettssak, 1500-tallet, Diplomer, Månedsmatsbol, Leiekontrakt, Kjøp

Diplom datert 1559, 24. juli. Bergen

1559-07-24

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Avskrift av diplom datert 1562, 21. juni. Bergen

1562-06-21

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leiekontrakt, Grunnbrev, Husleie

Avskrift av diplom datert 1562, 30. august, Bergen

1562-08-30

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Avskrift av vidisse datert 1562, 28. oktober. Bergen.

1562-10-28

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Diplom datert 1562, 2. november. Bergenhus (Bergen)

1562-11-02

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Avskrift av diplom datert 1563, 20. januar Bergen

1563-01-20

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Avskrift av diplom datert 1563, 20. januar Bergen

1563-01-20

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Avskrift av diplom datert 1563, 20. januar Bergen

1563-01-20

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Diplom datert 1563, 26. april. Bergen.

1563-04-26

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Husleie

Diplom datert 1567, 19.november. Bergen

1567-11-19

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Diplom datert 1648, 18. juni. Bergenhus

1648-06-18

Eiendomsforhold, 1600-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

Salg, 1800-tallet, Gård, Forsikring, Enkekassen, Skatt, Leiekontrakt, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Kadett, Skyld, Formueskatt, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel

Kontrakt

1871-10-14

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt

Kontrakt

1871-11-09

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt

Kontrakt

1872-12-23

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt

Kontrakt

1873-04-01

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt

Kontrakt

1873-05-24

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1873-07-14

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1873-07-14

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1874-04-14

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1876-09-21

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1876-11-24

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Kontrakt

1876-12-14

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt, Kontrakt

Love for Det Dramatilske selskab i Bergen, 1820

1800-tallet, Teater, Bergen, Lovgivning, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt

Leiekontrakt

1800-tallet, Teater, Bergen, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt