Leiekontrakt 24


Diplom datert 1441, 25. april. Uten sted

1441-04-25

Diplomer, Middelalderen, Leieforhold, Landskyld, 1400-tallet, Leiekontrakt, Fullmakt, Bygsel

Diplom datert 1466, 22. mars. Berøy (Finnås, Hordaland)

1466-03-22

Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomsforhold, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomsrett, Støler

Diplom datert 1484, 11. mai , Bergen.

1484-05-11

Diplomer, Middelalderen, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomshistorie

Diplom datert 1495, 5. februar, Bergen.

1495-02-05

Nonne, Diplomer, Middelalderen, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Bygsel, Munk

Diplom datert 1555, 20. juni. Bergen

1554-06-20

Salg, 1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Månedsmatsbol, Leiekontrakt, Kjøp

Diplom datert 1559, 24. juli. Bergen

1559-07-24

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Diplom datert 1562, 21. juni. Bergen

1562-06-21

1500-tallet, Diplomer, Eiendom, Leiekontrakt, Grunnbrev, Husleie

Diplom datert 1562, 30. august, Bergen

1562-08-30

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Eiendom, Leiekontrakt

Diplom datert 1562, 28. oktober. Bergen

1562-10-28

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Eiendom, Leiekontrakt, Grunnbrev

Diplom datert 1562, 2. november. Bergenhus (Bergen)

1562-11-02

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Eiendom, Leiekontrakt, Grunnbrev

Diplom datert 1563, 20. januar Bergen

1563-01-20

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Eiendom, Leiekontrakt, Grunnbrev

Diplom datert 1563, 20. januar Bergen

1563-01-20

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Eiendom, Leiekontrakt, Grunnbrev

Diplom datert 1563, 20. januar Bergen

1563-01-20

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Eiendom, Leiekontrakt, Grunnbrev

Diplom datert 1563, 26. april. Bergen.

1563-04-26

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Husleie

Diplom datert 1567, 19.november. Bergen

1567-11-19

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Diplom datert 1568, 10. juli. Bergen

1568-07-10

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Diplom datert 1648, 18. juni. Bergenhus

1648-06-18

1600-tallet, Diplomer, Eiendomsforhold, Leieforhold, Leiekontrakt

Diplom datert 1663, 29. januar. Bergen

1663-01-29

1600-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

1800-tallet, Gård, Salg, Skatt, Leiekontrakt, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel

Kontrakt

1871-10-14

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Leiekontrakt, Det dramatiske Selskab

Kontrakt

1871-11-09

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Leiekontrakt, Det dramatiske Selskab

Kontrakt

1872-12-23

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Leiekontrakt, Det dramatiske Selskab

Tryksaker som: Love for Det dramatiske Selskab 1820. - Love for Det dramatiskeSelskab 1867. - Aktiebrever, leiekontrakter, gamle billetter m. m.

1800-tallet, Bergen, Teater, Lover, Det Norske teater, Leiekontrakt, Biletter, Det dramatiske Selskab, Aksjebrev