Christieparken 3


Wilhelm Frimann Koren Christie

 ”Historisk Beskrivelse over Lyst-Anlægget ved Landaas Broe”. 1. [Historisk beskrivelse] Anlagt sommeren 1820. Nedskrevet av Christie ca. 1821.

1800-tallet, Christie-familien, Christieparken